Khi mua theme tại BanthemeWordpress.net bạn được quyền đổi theme trong vòng 7 ngày nếu không thích. Việc đổi theme chỉ áp dụng 1 lần duy nhất. Thời gian được tính từ lúc bắt đầu mua hàng.