Banthemewordpress.net chỉ bảo hành những sản phẩm của bên mình bán ra khi gặp lỗi và những website mới bắt đầu quá trình cài đặt. Ngoài ra các bước cài đặt và sử dụng đều có đầy đủ hướng dẫn chi tiết.

Banthemewordpress.net không bảo hành với những website đã hoạt động được một thời gian, những website lỗi không phải từ theme (virus, hosting…)